business

Obama takes the wheel at Washington Auto Show