14 Blades (Gam yee wai)

MPAA rating: R
Genre: Action/Adventure
Starring: Kate Tsui, Wu Chun, Donnie Yen, Qi Yuwu, Wei Zhao
Director: Daniel Lee
Running time: 1:56
Release: Opened Aug 22, 2014