A Page of Madness (Kurutta ippeji)

A Page of Madness (Kurutta ippeji) movie poster
Genre: Drama
Starring: Masuo Inoue, Yoshie Nakagawa, Ayako Iijima, Hiroshi Nemoto, Misao Seki
Director: Teinosuke Kinugasa
Running time: 1:20