Editors' pick

A Touch Of Sin (Tian Zhu Ding)

A Touch Of Sin (Tian Zhu Ding) movie poster
Critic rating:
|
MPAA rating: NR
Genre: Drama
Director Jia Zhangke tells four stories about the desperation felt by ordinary people in China.
Starring: Wu Jiang, Vivien Li, Lanshan Luo, Baoqiang Wang, Jia-yi Zhang, Tao Zhao
Director: Zhang Ke Jia
Running time: 2:05
Release: Opened Oct 4, 2013
'

Editorial Review

‘A Touch of Sin’ movie review

Director Jia Zhangke tells four stories about the desperation felt by ordinary people in China.