Aberdeen (Ren Jian Xiao Tuan Yuan)

Aberdeen (Ren Jian Xiao Tuan Yuan) movie poster
Genre: Drama
Starring: Louis Koo, Gigi Leung, Eric Tsang, Miriam Yeung, Ng Man-Tat, Carrie Ng, Shawn Yue, Chapman To, Dada Chan, Yumiko Cheng
Director: Edmond Pang
Running time: 1:36
Release: Opened May 9, 2014