Ashes and Diamonds (Popiól i diament)

Ashes and Diamonds (Popiól i diament) movie poster
Genre: Drama
Starring: Zbigniew Cybulski, Eva Krzyzewski, Waclaw Zastrzezynski, Adam Pawlikowski, Bogumil Kobiela
Director: Andrzej Wajda
Running time: 1:42
Release: Opened May 29, 1961