Beijing Love Story (Beijing Ai Qing Gu Shi)

Beijing Love Story (Beijing Ai Qing Gu Shi) movie poster
Critic rating:
|
MPAA rating: NR
Genre: Romance
The director isn’t as duplicitous as his characters, but sometimes his movie is a bit of a cheat.
Starring: Sicheng Chen, Liya Tong, Tony Leung, Carina Lau, Nan Yu, Xuebing Wang, Siqin gaowa, Hing Cheung Wong, Elaine Jin, Le Geng
Director: Sicheng Chen
Running time: 2:01
Release: Opened Feb 14, 2014
'

Editorial Review

‘Beijing Love Story’ wavers in tone

The director isn’t as duplicitous as his characters, but sometimes his movie is a bit of a cheat.