Drug War (Du Zhan)

Drug War (Du Zhan) movie poster
Genre: Action/Adventure
Starring: Louis Koo, Honglei Sun, Yi Huang, Wallace Chung, Yunxiang Gao
Director: Johnny To, Ka-Fai Wai
Running time: 1:45
Release: Opened Jul 26, 2013