Homeland (Hora proelefsis)

Homeland (Hora proelefsis) movie poster
Genre: Drama
Starring: Amalia Moutoussi, Thanos Samaras, Ioanna Tsirigouli, Errikos Litsis, Ieronymos Kaletsanos, Yioula Boudali, Hristos Passalis, Despina Georgakopoulou, Nikos Flessas, Marissa Triandafyllidou
Director: Syllas Tzoumerkas
Running time: 1:51