I Was Born, But (Otona no miru ehon - Umarete wa mita keredo)

I Was Born, But (Otona no miru ehon - Umarete wa mita keredo) movie poster
Genre: Drama
Starring: Tatsuo Saito, Tomio Aoki, Mitsuko Yoshikawa, Hideo Sugawara, Takeshi Sakamoto
Director: Yasujiro Ozu
Running time: 1:29
Release: Opened Jan 1, 1932