Jellyfish Eyes (Mememe no kurage)

Genre: Comedy
Starring: Asuka Kurosawa, Takumi Saito, Shota Sometani, Kanji Tsuda, Masataka Kubota, Mayu Tsuruta, Takuto Sueoka, Himeka Asami
Director: Takashi Murakami
Running time: 1:40
Release: Opened Jul 15, 2015