Lover's Discourse (Leun yan sui yu)

Lover's Discourse (Leun yan sui yu) movie poster
Genre: Romance
Starring: Eason Chan, Kar Yan Lam, Mavis Fan, Jacky Heung, Kay Tse, William Chan Wai-Ting, Eddie Peng
Director: Kwok Cheung Tsang, Chi-Man Wan
Running time: 1:58