Lust, Caution (Se, jie)

MPAA rating: NC-17
Genre: Mystery/Suspense
Starring: Tony Leung, Tang Wei, Joan Chen, Wang Leehom, Tou Chung Hua, Chu Jr Ying, Kao Ying Hsuan, Ko Yu Lien, Johnson Yuen, Chin Ka Lok
Director: Ang Lee
Running time: 2:38
Release: Opened Sep 28, 2007