My Neighbor Totoro (Tonari no Totoro)

My Neighbor Totoro (Tonari no Totoro) movie poster
MPAA rating: G
Genre: Drama
Starring: Noriko Hidaka, Chika Sakamoto, Shigesato Itoi, Sumi Shimamoto, Tanie Kitabayashi, Hitoshi Takagi, Y√Ľko Maruyama, Machiko Washio, Reiko Suzuki, Masashi Hirose
Director: Hayao Miyazaki
Running time: 1:27
Release: Opened Jan 1, 1988