Pompoko (Heisei tanuki gassen pompoko)

Pompoko (Heisei tanuki gassen pompoko) movie poster
MPAA rating: PG
Starring: Shinchô Kokontei, Makoto Nonomura, Yuriko Ishida, Norihei Miki, Nijiko Kiyokawa
Director: Isao Takahata
Running time: 1:59
Release: Opened Jan 1, 1994