Porco Rosso (Kurenai no buta)

Porco Rosso (Kurenai no buta) movie poster
MPAA rating: PG
Genre: Drama
Starring: Shûichirô Moriyama, Tokiko Katô, Sanshi Katsura, Greg Ellis, Tsunehiko Kamijô
Director: Hayao Miyazaki
Running time: 1:42
Release: Opened Jan 1, 1992