Samurai Rebellion (Joi-uchi) (1967)

Samurai Rebellion (Joi-uchi) (1967) movie poster
Genre: Drama
Starring: Toshirô Mifune, Yôko Tsukasa, Takeshi Katô, Tatsuyoshi Ehara, Etsuko Ichihara
Director: Masaki Kobayashi
Running time: 2:08
Release: Opened Jan 1, 1967