Tai Chi Zero: An IMAX 3D Experience

MPAA rating: PG-13
Genre: Action/Adventure
Starring: Yuan Xiaochao, Angelababy, Qi Shu, Tony Leung Ka Fai, Daniel Wu, Eddie Peng, Pierre Bourdaud, Marc Goodman, David Trook, Paul Philip Clark
Director: Stephen Fung
Running time: 1:34