The Almost Man (Mer eller mindre mann)

The Almost Man (Mer eller mindre mann) movie poster
Genre: Drama
Starring: Henrik Rafaelsen, Janne Heltberg Haarseth, Tov Sletta, Per Kjærstad, Tore Sagen, Kim Eidhagen, Terje Ranes
Director: Martin Lund
Running time: 1:20
Release: Opened Aug 1, 2014