The Flying Swords of Dragon Gate (Long men fei jia) in IMAX 3D

MPAA rating: R
Genre: Action/Adventure
Starring: Jet Li, Siu-Wong Fan, Xun Zhou, Lunmei Kwai, Kun Chen, Yuchun Li, Mavis Fan
Director: Hark Tsui
Running time: 2:00