The Land of Hope (Kibou No Kuni)

The Land of Hope (Kibou No Kuni) movie poster
Genre: Drama
Starring: Isao Natsuyagi, Naoko Otani, Megumi Kagurazaka, Jun Murakami, Hikari Kajiwara, Yutaka Shimizu, Hiroshi Honjomaru, Mitsuru Fukikoshi, Yusuke Iseya, Motoki Fukami
Director: Shion Sono
Running time: 2:13