Why Don't You Play in Hell? (Jigoku de naze warui)

Why Don't You Play in Hell? (Jigoku de naze warui) movie poster
Genre: Action/Adventure
Starring: Tak Sakaguchi, Jun Kunimura, Fumi Nikaidô, Shin'ichi Tsutsumi, Gen Hoshino, Hiroki Hasegawa, Tomochika
Director: Shion Sono
Running time: 2:06
Release: Opened Nov 7, 2014