sports

No. 3 Briar Woods shuts out No. 2 Tuscarora 3-0