Home Page, Site Index, Search, Help

Go to College Football Special Report

Go to College Football Section


Top 25 Games

No. 1 Florida 42, Arkansas 7
No. 2 Florida State 34, Clemson 3
No. 3 Ohio State 38, No. 4 Penn State 7
No. 4 Penn State 7, No. 3 Ohio State 38
No. 5 Arizona State vs. Boise State
No. 6 Michigan 16, No. 22 Northwestern 17
No. 7 Nebraska 39, No. 16 Kansas State 3
No. 8 Miami, idle
No. 9 Tennessee 41, Mississippi 3
No. 10 Colorado, idle
No. 11 Notre Dame, idle
No. 12 Virginia 7, Georgia Tech 13
No. 13 Alabama 35, Kentucky 7
No. 14 LSU 35, Vanderbilt 0
No. 15 North Carolina 45, Wake Forest 6
No. 16 Kansas State 3, No. 7 Nebraska 39
No. 17 USC 15, California 22
No. 18 Washington 27, Stanford 6
No. 19 West Virginia 34, Boston College 17
No. 20 Auburn 28, South Carolina 24
No. 21 BYU 45, Utah State 17
No. 22 Northwestern 17, No. 6 Michigan 16
No. 23 Texas 71, Oklahoma State 14
No. 24 Utah at Texas-El Paso
No. 25 Wyoming 45, San Jose State 22

Back to the top


Home Page, Site Index, Search, Help