Procuraduria General de la Republica / The Associated Press