Lois Raimondo / The Washington Post Buy This Photo