Marylou Tousignant / Marylou Tousignant/For The Washington Post