Bonnie Jo Mount / The Washington Post Buy This Photo