Douglas Chevalier / The Washington Post Buy This Photo