James K. W. Atherton / The Washington Post Buy This Photo