V. Tilvi, S.L. Finkelstein, C. Papovich, A. Koekemoer, CANDELS, and STScI/NASA / V. Tilvi, S.L. Finkelstein, C. Papovich, A. Koekemoer, CANDELS, and STScI/NASA