James K.W. Atherton / The Washington Post Buy This Photo