Katherine Frey / The Washington Post Buy This Photo