Thomas Simonetti

Washington, D.C.

Assignment Editor focusing on photography

Thomas Simonetti is an assignment editor focusing on photography at The Washington Post. Simonetti joined The Post in 2016.
Latest from Thomas Simonetti