Miguel Juarez Lugo / For The Washington Post Buy This Photo